Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt

JeanineBloggen dreier seg i hovedsak om innsideavsløringer av Navsystemet.

Mitt valg har vært å utlevere både navnene på urederlige ansatte og deres ledere samt tapede samtaler med forvaltningsmobben, som i fellesskap sørger for at internjustisen opprettholdes i egne rottereir – ubegrensede sanksjonsmuligheter som i ytterste konsekvens tar livet av mennesker.

Jeg er “Frøken Ingenting” i systemet, og systemet tar alltid vare på seg selv og sine når forvaltningsrammede går ut med svært personlige opplevelser som bl.a jeg har gjort.

De hevner seg på varslere, med fatale konsekvenser som resultat.

http://sommer17.wordpress.com/

 

12Kommentarer til “Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt”

 1. 12/08/2013 på 20:58 #

  Nye Meninger har slettet mine innlegg og stanset mine debatter over en lav sko gjennom en årrekke.

  Dagens innlegg av 11.08.2013, er et tillegg til posten under:

  Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
  http://t.co/9aOJrtROE5

  09.08.2013:

  Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
  http://t.co/zp3fg9YhVe

 2. 27/01/2014 på 02:44 #

  Til Arbeidsminister Robert Eriksson:

  http://t.co/hcBlF6IvLB

 3. 27/05/2014 på 00:01 #

  «Restarbeidsevnen!» «Arbeidslinja!» Hele bedrageriet projiseres med jevne mellomrom over på de funksjonshemmede selv:
  http://t.co/ZWTBTxV7mR

 4. 27/05/2014 på 00:01 #

  De udugelige – Del 2

  Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.

  Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:

  http://bit.ly/1ras5oh

 5. 27/05/2014 på 00:02 #

  Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
  http://t.co/RnnkkwKFro

 6. 27/05/2014 på 00:03 #

  Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
  ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet Brudd på Straffelovens § 242:
  http://bit.ly/1iH36Dj

 7. 27/05/2014 på 00:04 #

  Nav kan ikke nekte lydopptak!
  http://bit.ly/1pihBNA

 8. 27/05/2014 på 00:04 #

  Dagbladet: «The post you are trying to reply to has been removed by a moderator»

  Sensuren likner ingenting!

  Tilsvar som godkjennes og får stå synlig i debatten, dreier seg mange ganger om økesløs vandring i uvesentligheter – og nettopp slik vil avisene ha det.

  Ufarlig drøvtygging og gjerne avsporing av debatter spiller keine rolle, så lenge redaksjonen klarer å holde vekk de sannhetens ord som bør komme for dagen.

  jeg kan ikke slutte annet enn at media ser på meg som «farlig» – nettopp fordi jeg sitter inne med bevis for en forvaltningskriminalitet som er hinsides grotesk og som de ikke ønsker at skal ytterligere opp og frem i lyset via den store leserskare avisene har.

  Her følger min slettede respons til artikkelen som kringkaster Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons «absolutter»:

  http://bit.ly/1ov8mxv

 9. 27/05/2014 på 00:05 #

  Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?

  Det har blant annet Annette Olsen gjort:

  17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»

  «Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»

  Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?

  Nei!

  Les videre her:

  http://bit.ly/1uTHJ74

 10. 27/05/2014 på 00:06 #

  Selv mottok jeg nylig et trusselbrev fra sosialsjefen for Nav St.Hanshaugen på grunn av min belysning på blogg og andre nettsteder av forvaltningskriminaliteten i Nav, der både Nav St.Hanshaugen og Nav Nordstrand sosial stilte samlet og mannsterke med diplomaters immunitet mot en 52 år gammel rettsløs funksjonshemmet kvinne med følgende beskjed til meg (utdrag):

  «Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1? som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.

  Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen.» (sitat slutt).

  Derfor kan jeg stille meg fullstendig bak Olsens følgende utsagn (hovedposten), hva gjelder kampen for at forvaltningsrammede skal få sin rett:

  «Det er ikke hvem som helst som havner på lista mi. Det er folk som virkelig har fortjent det, som bryter norsk lov, grunnloven og menneskerettighetene»!

  ALARM:

  Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen

  http://bit.ly/1ltNrrR

 11. 06/06/2014 på 01:29 #

  Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!:

  http://t.co/YfvBg08awO

 12. 06/06/2014 på 01:32 #

  Lydopptak – Grove represalier

  Nå endelig har jeg klart å laste opp en video til med lydopptak fra maktmisbruket som Nav og deres samarbeidspartner OPT utøvde overfor meg i 2007 og 2008 og som ledet til at jeg ble fratatt min Yrkesrettede Attføring og sendt rett over på sosialen.

  Kort redegjøring står vist i selve videoen både på begynnelsen og avslutningsvis.

  MERK: Møtet starter et par minutter inne i opptaket rett etter at billedserien er ferdig.

  I feltet «beskrivelse» under videoen linkes det til blogginnlegget der misbruket av myndighet er nedtegnet, for bedre orientering.

  Ca. 44 minutter inne i opptaket, avslører direktøren i OPT – Trond Torolf Stenberg at de er godt kjent med varslingen jeg hadde gått ut med på Aftenposten debatt etter at jeg opplevde trakassering fra min såkalte «tilrettelegger» i dette foretaket – Astrid Helle Kalland, og represaliene regner over mitt hode!

  Stenberg var Kallands sjef som jeg gikk til i første instans og varslet om hennes uakseptable opptreden.

  Han avfeide meg kontant, og sendte meg kun en kort tilbakemelding per brev (utdrag):

  «Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Astrid Helle Kallands personlighet på en negativ måte. De forholdene vil jeg avvise.»

  Varslingen gikk da fra meg til ledelsen i Nav som åpenbart syntes at de håndterte denne forbilledlig ved å ignorere denne totalt, og i stedet tvinge meg tilbake til foretaket og innklagede Kalland – denne gang med hennes sjef til stede som hadde avvist min varsling i første hånd, og true meg med å ta fra meg hele Attføringen hvis jeg ikke etterkom deres ordre som ble presentert for meg som «tilbud»!

  (Alt fremgår i postene og opptakene jeg linker til i videoen).

  Hvis jeg hadde vært i et arbeidsforhold og blitt behandlet på dette vis, ville jeg fått tilkjent millionerstatning.

  Men vi Navrammede har åpenbart og beviselig ingen rettigheter!

  Både daværende Navdirektør Tor Saglie og nåværende Joakim Lystad har mottatt både dette opptaket og fler fra meg på CD, men har overhodet ikke reagert eller respondert.

  Flere klageinstanser har gitt Nav fullt medhold ved å underslå alle bevis jeg har ført i saken.

  Da gjør man det en blir tvunget til – Å gå til full offentlig publisering.

  http://t.co/H7HX1xuxMl

Legg inn kommentar