Studieweb.net

På studieweb.net kan studenter finne artikler på hvordan de kan skrive en novelle, artikkel eller kortsvar.

De kan også finne forklaringer på grunnstoff for læring. Eksempel; hva er et atom, hva er fornybar energi eller hva er demokrati.

Studieweb

Kommenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *