Et liv med stamming

Stamming er for mange mennesker, barn og voksne, forbundet med frykt, skam og tabubelagte følelser. Jeg skriver blogg om stamming for å sette søkelys på et skjult handikap. Jeg bruker mye av min egen erfaring, og historier som andre mennesker har delt med meg. Selv har jeg kommet såpass langt med min egen stamming at talehemmingen ikke lenger er et hinder i min hverdag.

Link til nettsiden

Kommenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *